Те осветяват , Вие икономисвате !
Interrupteur

Продажба електродвигатели

Gama Motors

www.ek.ck.ua

За компанията «ШЕФТ»

«ШЕФТ» ООД е основана на 29 февруари 2000 година и е специализирана в производството на електрически продукти. В процеса на работа успяхме да изградим сплотен екип с богат управленски и научен опит в сферата на електрическия и светлинен инженеринг. От 2004 година нашата компания произвежда и снабдява с електрически продукти държавното предприятие на украинските железници, руските железници и други железопътни компании от различни страни. Високата степен на надеждност и качество на продукцията на «ШЕФТ» ООД, са израз на постоянната работа в този сегмент. През 2007 година «ШЕФТ» ООД е от първите компании стартиращи развитието на светлинното инженерство, на базата на светодиодни (LED) светлини. През 2010 година стартира серийното производство на улична LED лампа ULSL-70, отговаряща по качество на международни и украински стандарти; този факт е потвърден от сертификат за съответствие UA1.0350112457-11 от 19.08.2011 година.

Въз основа на съвременните подходи в областта на управлението на проекти, компанията се стреми да развива научното производство и да заема водещи места в употребата на нови технологии. Една от основите в развитието на компанията е реинженеринг на процесите в бизнеса. Позволяващ изготвянето на качествена продукция, отговаряща на високите изисквания на клиенти и партньори, и гарантиращ защита от опасности и загуба на ресурси.

За да привлечем и задържим клиент ние:

  • развиваме стратегията за работа на компанията, като се има в пред вид перспективите и интересите на уважаваните клиенти и партньори да бъдат в дългосрочен план, без краткосрочни финансови печалби;
  • се стремим да въведем и развием най-новите технологии;
  • предоставяме квалифицирани консултации в областта на електрическия и светлинен инженеринг;
  • постоянно подобряваме методите на управление на компанията;
  • като консолидираме постиженията чрез патенти и сертификати.

Цели на компанията са:

  • създаването на климат за усвояване на държавния научен потенциал в областта на светлинното инженерство;
  • развитието на предпочитание към националната марка, чрез постоянен обмен със научния потенциал на страната, утвърждавайки постиженията с международни и национални сертификати.

 

Продукцията на «ШЕФТ» ООД е модерна, високо-качествена и сигурна.

Нашата локация

© 2010 ШЕФТ ®
Українська Русский Bulgarian Deutsch English начало